Wat is het verschil met een podotherapeut en een podoloog?

Podotherapeut en podoloog worden in de volksmond vaak met elkaar verward. Hoewel beide groepen zich bezighouden met klachten aan de onderste extremiteit is er wel degelijk een groot verschil tussen deze beroepsgroepen.
Lees verder

Podotherapeut en podoloog worden in de volksmond vaak met elkaar verward. Hoewel beide groepen zich bezighouden met klachten aan de onderste extremiteit is er wel degelijk een groot verschil tussen deze beroepsgroepen.

Podotherapie is een wettelijk erkend en beschermd beroep volgens de Wet BIG, artikel 34. Een podotherapeut heeft gegarandeerd de 4-jarige HBO-opleiding Podotherapie (“Bachelor-Degree”) met goed gevolg afgerond. Een podotherapeut is na het behalen van zijn HBO-bachelordegree officieel paramedicus. Hij is veelal ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en geregistreerd in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. “Podotherapeut” is een bij wet beschermde titel.

De titel ‘podoloog’ is onbeschermd en mag door eenieder gevoerd worden. Het opleidingsniveau varieert van een gedegen opleiding tot een korte cursus. Kortom, iedereen mag zich podoloog noemen. Er zijn podologen die hiervoor een opleiding/cursus hebben gevolgd,maar iemand die kant en klare zolen verkoopt mag zich ook podoloog noemen. Ook de beroepen,podokinesioloog, podoposturaaltherapeut en podo-orthesioloog zijn geen beschermde titels. Podologie behoort tot de alternatieve beroepen. Zowel podotherapeuten als podologen houden zich bezig met voettherapie, maar waar het bij de podoloog voornamelijk het aanmeten van zolen betreft houdt de podotherapeut zich naast het aanmeten van zolen ook bezig met nagel,-en teenproblemen, tapen, wondbehandeling bij diabeten en reumapatiënten. Vraag goed na naar wie je nu bent doorverwezen, aangezien de termen maar al te vaak door elkaar heen worden gebruikt! Dit kan namelijk afhangen van de klachten waarvoor je wordt doorverwezen en van de persoonlijke voorkeur van de verwijzer. Bij twijfel altijd navragen aan je verwijzer daar deze wellicht een goede reden heeft om je naar een podoloog dan wel podotherapeut door te sturen.