Uw nota

Wij zijn in onze praktijken liever met u bezig, dan met onze administratie. Daarom hebben wij de facturering aan Infomedics uitbesteed.

Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veel gestelde vragen van infomedics. Staat uw vraag er niet tussen, dan kun u die hier stellen of middels onderstaande gegevens contact met Infomedics opnemen.

Klantcontact Infomedics

Infomedics contact center:
Snel en eenvoudig reageren op een ontvangen nota: www.infomedics.nl
U kunt inloggen met het betalingskenmerk welke op de nota staat vermeld die u ontvangt.

Telefonisch op werkdagen van 09:00 u. tot 17:00 u op telefoonnummer 036 – 20 31 900.

Algemene betalingsvoorwaarden Infomedics

Het betalingstraject van Infomedics is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk. U vindt het betalingskenmerk linksboven op de rekening en in het rechthoekige kader onderaan de rekening.
  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 5 werkdagen aan ons te voldoen.
  • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.