Heeft Footmore een klachtenregeling?

U mag ervan uitgaan dat de podotherapeuten van Footmore hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de podotherapie. Footmore hanteert een klachtenprocedure. U kunt in eerste instantie een gesprek aangaan met uw behandelde therapeut. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert kunt u schriftelijk een klacht indienen via info@footmore.nl t.a.v. de praktijkmanager. Wij zullen er alles aan doen om met uw klachten zodanig om te gaan, dat het de kwaliteit van de geleverde zal verbeteren.