Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de behandeling van uw podotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw podotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dit bij ons kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de podotherapie binnen Footmore.

Eerst in gesprek met uw podotherapeut

Als u ergens niet tevreden over bent en u heeft een klacht, dan horen wij dat graag. Alleen dan kunnen wij, samen met u, het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw podotherapeut. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt.

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam van de podotherapeut.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek met uw podotherapeut niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de praktijkmanager van Footmore Podotherapeuten. Indien zij u ook niet naar tevredenheid kan helpen dan kunt u besluiten uw klacht te deponeren bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Vanzelfsprekend gaan alle partijen zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.