Wat is podotherapie

Is er iets met je voet? Dan maakt Footmore podotherapeuten het weer goed!


Zolang je je goed voelt, denk je eigenlijk nooit na over je voeten. En al helemaal niet over hoe belangrijk ze zijn voor je gezondheid. Toch vormen je voeten letterlijk de basis van een evenwichtig en gezond lichaam. Dat merk je pas wanneer je last van je voeten krijgt. Minder bekend is dat veel klachten elders in het lichaam ook bij de voeten ontstaan. Een ietwat scheve voetstand kan ertoe leiden dat je anders gaat lopen, met bijvoorbeeld rugklachten als pijnlijk resultaat. Maar ook onverklaarbare vermoeidheid is soms via de voeten op te lossen…

De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. De podotherapeut behandelt met als doel:

  • Het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het steun- en bewegingsapparaat, door middel van orthesen, prothesen of andere hulpmiddelen aan de voet;
  • Het uitwendig bestrijden van aan de voet aanwezige huidaandoeningen;
  • Het voorkomen en bestrijden van nagelafwijkingen;
  • Het geven van advies over bestaande onderwerpen en over het individuele persoon geschikt schoeisel in verband met de (voet)klachten.