Privacy verklaring

Langs deze weg wil Footmore en de onder haar vallende Footmore website i.v.m. de privacywetgeving in Nederland het navolgende verklaren m.b.t. de door haar te verzamelen en verzamelde gegevens via de website.

Gegevens worden slechts verzameld om door U geplaatste vragen op snelle en efficiënte wijze te kunnen verwerken, U van de voortgang van dat proces op de hoogte te houden.

Footmore verplicht zich tot de zorg voor een redelijke vorm van beveiliging van de aan haar toevertrouwde gegevens. Uw gegevens zullen alleen worden gehanteerd door medewerkers van Footmore en eventuele derden, voor zover hun betrokkenheid bij de uitvoering van uw bestelling noodzakelijk is.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of worden afgestaan; behalve voor zover wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Indien U gebruik maakt van onze website en uw gegevens toevoegt aan ons adresboek, gaan wij ervan uit dat U kennis heeft genomen van en instemt met onze privacy verklaring.